Hudud PAS: Halal Meliwat Isteri?

babi

Kuala Selangor – PAS: “Memang babi!”

Dato’ Zulkifli bin Noordin [Kulim Bandar Baharu]: Itu maksud saya sebut tadi Tuan Yang di-Pertua, apa yang dikatakan Enakmen Hudud Hisab dan Ta’zir PAS ini ia bukannya daripada undang-undang Islam yang sebenarnya. Mana ada undang-undang Islam kata mukalaf mesti 18 tahun, clear yang itu. Ia membenarkan liwat isteri bukan liwat? Ini bercanggah sama sekali dengan Islam. Tidak tahulah saya kalau fahaman ini dibawa oleh rakan-rakan dalam PAS boleh main belakang isteri. Itu tidak liwat.
Jadi, apa yang saya hendak tunjukkan bahawa yang PAS sebut sebagai Enakmen Hudud ini pun bukan hudud yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka reka sendiri dan yang paling saya takut ialah kenyataan seorang sahabat saya. Sekejap ya Yang Berhormat Kubang Kerian. Apa yang saya paling takut, seorang tokoh politik PAS yang agak veteran. Dia kata, “sebenarnya Syeikh memang sengaja dibuat silap-silap ini supaya UMNO tolak”. Saya check balik dan apabila saya check semula rupanya betul. Pejabat mantan Tun Dr. Mahathir dahulu beritahu, memang Tun Dr. Mahathir Mohamad dahulu tolak kerana ini bukan hudud Islam, ini hudud PAS. Ia ada percanggahan jelas. Isteri dibenarkan boleh diliwat, mukalafnya 18 tahun, dan banyak lagilah sebenarnya. Jadi ia ditolak kemudian dispin bahawa Tun Dr. Mahathir tolak hudud. Apa yang Tun Dr Mahathir maksudkan dia tolak inilah. Ini yang jadi masalah. [Lagi]