Undi, atau Akidah?

Perlembagaan Persekutuan, Perkara 11, Fasal (4):

(4) Undang-undang Negeri dan berkenaan dengan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. [Lagi]

Jadual 'Makan Malam Thanksgiving' di Damansara Utama Methodist Church