‘Allah Memilih Pemimpin’: Anak Kecil Anda Pandai Membezakannya?

Jika Herald – The Catholic Weekly dibenarkan daripada segi undang-undang untuk menggunakan kalimah ‘Allah’, maka tiada halangan untuk kes ini dijadikan sebagai rujukan atau precedent bagi terbitan-terbitan Kristian yang lain. [Lagi]