Tindakan Meniru Bush Yang Menjijikkan!

25 Ogos 2005
Taufan Katrina mula melanda Florida.

19 Disember 2006
Banjir besar mula melanda Johor. [Lagi]